FANDOMFORMA PIEŚNIJEDNOCZĘŚCIOWA FORMA PIEŚNIJednoczęściowa forma pieśni jest złożona z jednego małego lub wielkiego okresu,
w którym poprzednik i następnik łączą się na podstawie podobieństwa lub odmiany.
DWUCZĘŚCIOWA FORMA PIEŚNIEdytuj

Dwuczęściowa forma pieśni powstaje przez połączenie dwóch okresów, z których drugi rozwija się motywicznie z pierwszym i łączy z nim na zasadzie wariantu.TRZYCZĘŚCIOWA FORMA PIEŚNI (ABA)'Trzyczęściowa forma pieśni' – część środkowa operuje odrębnym materiałem motywicznym.
KANONEdytuj

Kanon – polifoniczna forma powstała w średniowieczu na gruncie muzyki ludowej; polega na ustawicznym imitowaniu się głosów przez cały ciąg utworu.Poszczególne głosy kanonu opierają się na jednej linii melodycznej, ale wchodzą
w różnych momentach przebiegu.Literatura:

 • kanony średniowieczne, występujące pod nazwami: rota, rondellus, caccia, fuga, round itd.
 • Summer is icumen in – 6-głosowy kanon wokalny, tzw. rota (z ok. 1310 r.)
 • G. de Machault (XIV w.), Ballada nr 17
 • J. des Prés, Fuga trium vocum (kanon zagadkowy)
 • G.P. Palestrina, Missa ad fugam in perpetuto canone
 • M. Eckel, Kanon grupowy 16-głosowy (4 grupy kanoniczne 4-głosowe)
 • H. Purcell, Kanony
 • A. Caldara, Kanony
 • G.Ph. Telemann, Kanony
 • J.S. Bach, Musikalisches Opfer
 • J.S. Bach, Kunst der Fuge
 • J.S. Bach, Wariacje...
 • J.J. Fux, Missa canonica
 • J. Haydn, 24 kanony
 • W.A. Mozart, 4 kanony zwierciadlane
 • J. Brahms, 13 kanonów op. 113 na chór żeński


FUGA I INNE FORMY POLIFONICZNEEdytuj

FUGAEdytuj

Fuga (łac. ‘ucieczka’) – ustępy imitacyjne występują na przemian z innymi, swobodnie kontrapunktującymi.

 • ustępy są zwane epizodami


Pierwsze przeprowadzenie to ekspozycja fugi.

Temat (tzw. dux – głos prowadzący) otrzymuje swą imitacyjną odpowiedź w głosie drugim (zwany comes – głos towarzyszący), po czym przechodzi przez wszystkie pozostałe głosy fugi.Literatura:

 • J.S. Bach, Wohltemperiertes Klavier (48 preludiów i fug)
 • J.S. Bach, Kunst der Fuge
 • J.S. Bach, Fugi organowe
 • J.S. Bach, Fugi wokalne
 • W.A. Mozart, Symfonia C-dur „Jowiszowa” (finał)
 • L. van Beethoven, Fugi z sonat fortepianowych – B-dur, op. 106; As-dur,
  op. 110
 • L. van Beethoven, Wielka fuga B-dur, op. 133 (na kwartet smyczkowy)CHACONNE I PASSAGAGLIAEdytuj

Oparte są na stale powtarzanej w basie frazie melodycznej, tzw. basso ostinato.Literatura:

 • J.S. Bach, Passacaglia c-moll (na organy)
 • J.S. Bach, Chanconne d-moll z IV Sonaty (na skrzypce solo)TOCCATAEdytuj

Toccata – utwór na instrument klawiszowy, na przemian ustępy akordowe
i pasażowe.Literatura:

 • J.S. Bach, toccaty organowe i klawesynoweRONDOEdytuj

Rondo w swej klasycznej postaci jest bardzo złożoną formą trzyczęściowej pieśni.

Polega na przeplataniu jednego tematu głównego (lub całej grupy tematycznej), kilkakrotnie powracającego, innymi myślami, kontrastującymi z tematem i w rozmaity sposób przygotowującymi jego powrót.Schematy:

 • A-B-A1-B-A
 • A-B-A-C-A
 • A-B-A-C-A-B1-A
 • A-B-A-C-A-D-A itp.
 • A-B-A-C-A-D..., typowy dla francuskiej muzyki klawesynowej XVIII wieku


Temat główny – ritornel (lub refren)Myśli poboczne – epizody (inaczej kuplety)Rondo starofrancuskie:

 • F. Couperin, ronda w Suitach klawesynowych
 • J.-Ph. Rameu, ronda klawesynowe ze zbioru Pièces de clavecin


Rondo klasyczne:Edytuj

 • J. Haydn – finały Sonat na fortepian:
  • e-moll (wg wyd. Petersa nr 2)
  • C-dur (nr 5)
  • D-dur (nr 7)
 • J. Haydn, finał Koncertu D-dur na fortepian (Rondo All’ungherese)
 • W.A. Mozart, Ronda D-dur i a-moll na fortepian
 • W.A. Mozart, finał serenady Eine kleine Nachtmusik
 • L. van Beethoven, Ronda C-dur I G-dur, op. 51 na fortepian
 • L. van Beethoven, finały wielu sonat na fortepian, m.in.:
  • A-dur, op. 2 nr 2
  • Es-dur op. 7
  • D-dur op. 7


Rondo romantyczne i nowsze:

 • C.M. Weber, finał Sonaty C-dur, op. 27 na fortepian
 • C.M. Weber, Rondo brillante Es-dur, op. 62 na fortepian
 • N. Paganini, finały Koncertów na skrzypce D-dur op. 6, h-moll na fortepian
 • F. Chopin, Ronda na fortepian
 • B. Woytowicz, Rondo rustico z 12 etiud na fortepian (nr 6)SONATA, SYMFONIA, KONCERT, UWERTURAEdytuj

Klasyczna forma 'sonaty' kształtowała się w XVII i XVIII wieku.Do jej powstania przyczyniły się różne formy dawniejsze, np. canzona', 'sonata da chiesa, czyli sonata kościelna, w końcu XVIII wieku składała się z czterech części: adagio – allegro – grave – allegro, oraz sonata da camera o budowie suity. Wzajemna wymiana elementów tych form oraz wpływy form innych, jak np. uwertury włoskiej i francuskiej, doprowadziły do powstania w połowie XVIII wieku formy już bardziej zbliżonej do sonaty. Dokonała się ona w twórczości Haydna i Mozarta
w połowie XVIII wieku. Mówimy zatem oddzielnie o sonacie staroklasycznej
lub przedklasycznej oraz o sonacie klasycznej, takiej jaka skrystalizowała się
u klasyków wiedeńskich, a potem podlegała dalszemu rozwojowi.Formy allegra sonatowego nie należy utożsamiać z sonatą, która jest formą cykliczną, tj. składa się z kilku zamkniętych w sobie i oddzielnych części, wiążących się w całość cyklu. Allegro sonatowe tworzy I część cyklu sonatowego. Opiera się ono w zasadzie na szeroko rozbudowanej trzyczęściowej formie pieśni.Allegro sonatowe składa się z trzech części organicznie ze sobą powiązanych: ekspozycji', 'przetworzenia i repryzy. Zasadą tej formy jest dualizm tematyczny,
tj. kontrast dwóch tematów, które w rozmaitym ustosunkowaniu wzajemnym przewijają się przez ekspozycję, przetworzenie i repryzę.Ekspozycja – wprowadza słuchacza w materiał tematyczny utworu, przedstawia mu dwa zasadnicze tematy całości. Tematy te mogą mieć formę dwu- lub trzyczęściowej małej pieśni, tzn. być całą grupą tematyczną. Oba tematy kontrastują ze sobą tonacją i ogólnym charakterem.Pomiędzy obu tematami rozwija się 'łącznik' – ustęp przejściowy, niesemantycznie, motywicznie niekiedy zależny od tematu pierwszego i modulujący do tonacji tematu drugiego.Ponieważ ekspozycja jest zwykle powtarzana, występujący po drugim temacie ustęp zwany epilogiem, czasem bardzo obszerny, nawiązuje do początkowej ekspozycji.Przetworzenie – operuje elementami obu tematów, rozbija je na motywy, przeciwstawia je sobie, a głównie przechodzi modulacyjnie przez rozliczne tonacje. Niekiedy w punkcie największego odchylenia modulacyjnego wprowadza zupełnie nowy temat.Repryza – wraca do tonacji głównej i do obu tematów, które jednak teraz są utrzymane w tej samej tonacji. Może kończyć się kodą, która wprowadza nieraz nowy temat lub też rozwija w charakterze przetworzenia, co nadaje jej bardziej samoistny charakter.

Schemat:


Ekspozycja:Edytuj

  1. temat pierwszy w tonacji głównej
  2. łącznik modulujący
  3. temat drugi w tonacji dominanty lub paraleli
  4. epilog


==Edytuj

Przetworzenie:Edytuj

element pierwszy i drugi tematu, ewentualnie nowy temat, modulacje

RepryzaEdytuj

  1. temat pierwszy w tonacji głównej
  2. łącznik modulujący
  3. temat drugi w tonacji głównej
  4. kodaKoncertEdytuj

Cykl sonatowy tworzy podstawę formy solistyczno-orkiestrowej, tj. koncertu.Koncert klasyczny – 3 części: allegro sonatowe, adagio, allegro.Dla budowy koncertu charakterystyczna jest wirtuozowska kadencja przed końcem allegra sonatowego.
WARIACJEEdytuj

Cykl wariacyjny składa się z licznych, krótkich ustępów w nieokreślonej ilości,
z których każdy opera się na tym samym temacie, wariacyjnie zmienianym.Wariacje to forma w zasadzie czysto instrumentalna, właściwa utworom solowym, kameralnym i orkiestrowym. Występuje bardzo często jako pierwsza, druga
lub ostatnia część cyklu sonatowego, kwartetu lub nawet symfonii.
SUITAEdytuj

Wykształcona w swej zarodkowej postaci w XX wieku. Przeważnie jest cyklem utworu o charakterze tanecznym (pavana, gagliarda, saltarello itp.).W XVII w.: allemande, courante, sarabande, gigue.Z czasem suita wchłonęła formy nietaneczne (preludium, rondo, air itd.).FORMY TAŃCÓWEdytuj

Tańce wchodzące w skład suity barokowej:


 1. w takcie nieparzystym


  1. powolne:
   • sarabande – taniec pochodzenia hiszpańskiego w takcie 3/2
    lub 3/4, poważnym z akcentem na drugiej, słabej części taktu,
    o charakterystycznym rytmie (ćwierćnuta, ćwierćnuta z kropką, ósemka + ćwierćnuta, półnuta)
   • loure – takt 6/4, forma 2-częściowa, charakterystyczna figura rytmiczna: ćwierćnuta z kropką, ósemka, ćwierćnuta; taniec francuski


  1. umiarkowane:
   • menuet – takt 3/4, elegancki, lekki, pierwotnie 2-częściowy, potem 3-częściowy, z triem w środku i drugim menuetem
    na końcu; pochodzenie francuskie
   • siciliana – takt 6/8 lub 12/8, charakter pastoralny, pochodzenie sycylijskie
   • chaconne – takt 3/4, charakter poważny, całość oparta
    na basso ostinato, podobny charakter ma passacaglia
   • polonaise – takt 3/4, charakter poważny, pochodzenie polskie


  1. szybkie:
   • courante – takt 3/4, 3/2 lub 6/4, rytm charakterystyczny (ósemka, ćwierćnuta + ćwierćnuta z kropką)
   • gagliarda – takt 3/4, forma 2- lub 3-częściowa, charakter skoczny, taniec francuski
   • saltarello – takt 3/8, 6/8, bardzo żywy, skoczny, rytmika punktowana: ósemka z kropką, szesnastka, ósemka, pochodzenie włoskie
   • passepied – takt 3/8, forma 3-częściowa, niekiedy w suicie występuje dwa razy


 1. w takcie parzystym
  1. powolne:
   • pavana – takt 4/4, forma 2-częściowa, charakter bardzo poważny, nieustalonego pochodzenia
    • nieco sybsza odmiana w takcie 2/4 to passamezzo
   • intrada (entrée) – takt 4/4, charakter marszowy, przeważnie wstęp do suity


  1. umiarkowane:
   • allemande – takt 4/4, forma 2-częściowa, niekiedy oparta
    na technice imitacyjnej, w ruchu szesnastkowym, często zaczyna się odbitką, charakter spokojny, pochodzenie niemieckie
   • gavotte – takt alla breve, z odbitką o regularnej budowie 2-
    -taktowej, forma pierwotnie 2-częściowa, potem 3-częściowa
    z triem kontrastowym w środku, tj. drugim gawotem lub ustępem opartym na leżącej w basie kwincie pustej, tzw. á la musette; pochodzenie francuskie


  1. szybkie:
   • bourée – takt alla breve, forma 2-częściowa, charakter żywy, pochodzenie francuskie
   • rigaudon – takt alla breve, tempo szybkie, rytm z odbitką, pochodzenie francuskie


W nowszych czasach wchodzą w skład suity takie tańce jak walc, w takcie 3/4,
o płynnej melodyce i charakterystycznym akompaniamencie. Taniec ten (powstały
w Austrii z ludowego ländera) usamodzielnił się jako forma muzyki solistycznej
(F. Chopin). Ujmowany bywa też w ramy cyklów (J. Strauss, Lanner). Odgrywa głównie wielką rolę w operetce.
TAŃCE LUDOWEEdytuj

Ludowe tańce polskie:

 • mazurek – takt 3/4, w tempie szybkim, charakterystyczny akcent na II lub III części taktu
 • polonez – takt 3/4, oparty na układach rytmicznych: na początku okresów: ósemka, szesnastka, szesnastka + 4 ósemki, na końcu zdań lub okresów:
  4 szesnastki + ćwierćnuta, ósemka, pauza ósemkowa
 • polonez ludowy („polski”, „wielki”, „pieszy”, „chodzony”) – oparty na różnych układach rytmicznych, takt 3/4
 • krakowiak – takt 2/4, w tempie żywym, charakterystyczny rytm synkopowany: 4 ósemki + ósemka, ćwierćnuta z akcentem, ósemka


Tańce innych krajów:

 • polka – taniec czeski, takt 2/4, tempo szybkie, czasem zawrotne, charakterystyczne rytmy
 • fandango – taniec hiszpański w takcie trójdzielnym 3/8 lub 3/4, w tempie umiarkowanym lub żywym
 • bolero – taniec hiszpański w takcie ¾, w tempie umiarkowanym szybkim
  o charakterystycznym rytmie towarzyszących kastanietów: ósemka, triola szesnastkowa, ósemka, triola szesnastkowa, ósemka, ósemka, ósemka, triola szesnastkowa, ósemka, triola szesnastkowa, triola szesnastkowa, triola szesnastkowa
 • czardasz – taniec węgierski złożony z części powolnej lassu oraz części szybkiej friska, w takcie dwudzielnym, o rytmie zmiennym i szybkim tempie
  o charakterystycznym zakończeniu fraz: ósemka, ósemka, szesnastka, szesnastka, szesnastka, szesnastka, ósemka, pauza ósemkowa
 • trepak – taniec ukraiński, takt parzysty, rytm: ćwierćnuta, ósemka, ósemka, ćwierćnuta, ósemka, ósemka, ósemka, ósemka, ósemka, ósemka
 • hopak – taniec ukraiński, zbliżony do kozaka, skoczny, takt parzysty, rytm: ósemka, ósemka, akcentowana ćwierćnuta, ósemka, ósemka, akcentowana ćwierćnuta
 • tarantela – taniec neapolitański, takt 6/8, bardzo szybkie tempo, o zawrotnej, ruchliwej melodycePROGRAMOWOŚĆEdytuj

Treść w muzyce przeważnie jest tylko jakimś bardzo ogólnym zamysłem wyrazowym, choć bywa i tak, że utwór związany jest z jakąś zupełnie konkretną treścią  utwór programowy.
FORMY SWOBODNEEdytuj

POEMAT SYMFONICZNYEdytuj

Poemat symfoniczny – utwór na orkiestrę symfoniczną, nawiązujący do jakichś określonych treści literackich, przeważnie jednoczęściowy, często forma allegra sonatowego. Może mieścić się w formie ronda, a nawet wariacji.

 • technika motywów przewodnich wprowadzona do symfonii
  przez H. BerliozaBALLADAEdytuj

Ballada – obszerna jednoczęściowa forma o charakterze epicznym, niekiedy
o pierwiastkach dramatycznych; występują w niej liczne, kontrastujące ze sobą grupy tematyczne.
RAPSODIAEdytuj

Rapsodia – forma szeregująca liczne ustępy o odmiennej tematyce, dość swobodnie powiązanej ze sobą.
SCHERZOEdytuj

Scherzo – forma pierwotnie mniejsza, trzyczęściowa występująca na miejscu menueta w cyklu sonatowym; później usamodzielniona, rozszerza swe rozmiary staje się poematem fortepianowym o dość zmiennym charakterze; w środku występuje zwykle trio, spokojniejsze w nastroju niż otaczające je części.


FANTAZJAEdytuj

Fantazja – forma swobodna, niekiedy zbliżona do allegra sonatowego, niekiedy zaś do ronda; zmienna tonalność, posiada liczne tematy kontrastujące.
NOKTURNEdytuj

Nokturn – utwór krótki o lirycznym charakterze. Pierwotnie ilustrował nastroje wieczoru czy nocy ( nastrojowy charakter).
CAPRICCIOEdytuj

Capriccio – rytmicznie wyraziste, w nastroju zmienne, niekiedy zbliżone do scherza.
LEGENDAEdytuj

Legenda – spokojny, epicko-liryczny, baśniowy charakter.
HUMORESKAEdytuj

Humoreska – forma krótka, rytmicznie ożywiona, charakter wesoły, niekiedy groteskowy.
BARKAROLA I GONDOLIERAEdytuj

Barkarola i gondoliera – pieśni gondolierów weneckich, później samoistne formy instrumentalne.
ROMANCEEdytuj

Romance – utwór o rozlewnej, sentymentalnej melodyce i treści nastrojowej.
BERCEUSEEdytuj

Berceuse – kołysanka instrumentalna o charakterze wybitnie lirycznym;
takt i akompaniament ilustrują niekiedy ruch kołyski.
ELEGIAEdytuj

Elegia – utwór o żałosnym, poważnym, ale nie dramatycznym wyrazie.


==

BURLESKAEdytuj

Burleska – utwór o elementach komicznych zawierających liczne kontrasty.
ETIUDAEdytuj

Etiuda – utwór służący rozwijaniu technicznej biegłości wykonawcy, często operujący jednym zwrotem figuracyjnym lub akordowym; ma niekiedy wysoce artystyczne formy (np. etiudy Chopina)
IMPROMPTUEdytuj

Impromptu – improwizacyjna forma o kontrastujących tematach.
PRELUDIUMEdytuj

Preludium – pierwotnie wstęp do jakiegoś większego utworu, u Bacha zwykle łączony z fugą, później na ogół utwór niezależny. Od Chopina preludia łączone bywają w cykle.
MOMENT MUSICALEdytuj

Moment musical – swobodna, często trzyczęściowa forma.
BAGATELLEEdytuj

Bagatelle – krótki, lekki utwór o pogodnym nastroju.
Muzyka ilustracyjna – szczególna odmiana muzyki programowej, której zadaniem jest podkreślanie środkami muzycznych zjawisk pozamuzycznych (w teatrze, balecie, filmie, w akompaniamencie do pieśni).


== ==

PIEŚŃEdytuj

Pieśń – forma wokalna, wykonywana głosem ludzkim.


 • zwrotkowa
 • przekomponowana
 • deklamacyjna
 • orkiestrowa
 • masowa
 • popularna


Przykłady dawnych gatunków wokalnych i wokalno-instrumentalnych, zaliczanych
do rodzaju pieśni w szerokim rozumieniu tego określenia odnaleźć można
w twórczości trubadurów i truwerów (XII-XIII w.), minnesängerów (XIII-XIV w.), meistersingerów (XV-XVI w.) oraz włoskich i niemieckich monodystów XVII w.
(G. Caccini, J. Peri, S. Landi, J. Staden, H. Albert, A. Krieger), a także w formach polifonicznych, jak:

 • ballada (G. de Machant, G. Dufay)
 • ballata (F. Landino)
 • frottola (B. Tromboncino)
 • caccia (J. da Bologna)
 • chanson (G. de machant, G. Dufay, J. Obrecht, J. Ockegheim, F. Landino)
 • rondeau (G. de Machant, G. Dufay, G. Binchois)
 • madrygał (XIV w. – J. da Bologna, F. Landino; XVI w. J. Arcadelt, A. Willaert, O. Di Lassa, L. Marenzio, G. da Venosa, C. Monteverdi, w Anglii W. Byrd,
  w Niemczech H.L. Hassler)
 • niemiecka pieśń wielogłosowa (H. Finck, M. Issac, L. Seufl, J.H. Schlein)
 • chorał protestacyjny (J. Walther)
Przykłady:

 • F. Chopin – 19 pieśni op. 74
 • M. Glinka – ok. 80 pieśni
 • S. Moniuszko – ponad 300 pieśni
 • M. Karłowicz – op. 1, 3, 4
 • M. Musorgski
 • S. Wiechowicz
 • W. Lutosławski
 • K. Szymanowski
OPERAEdytuj

Opera – forma muzyczno-teatralna.Tekst opery nazywamy librettem.Opera 1780-1900:


 • W.A. Mozart
  • 1780-81 Idomeneo
  • 1782 Uprowadzenie z seraju (singspiel)
  • 1786 Wesele Figara
  • 1787 Don Juan
  • 1790 Cosi fan tutte
  • 1791 Czarodziejski flet


 • L. van Beethoven
  • 1805 Fidelio


 • K.M. Weber
  • 1821 Wolny strzelec
  • 1826 Oberon


 • R. Wagner
  • 1843 Holender tułacz
  • 1845 Tahnhäser
  • 1850 Lohengrin
  • 1865 Tristan i Izolda (dramat muzyczny)
  • 1868 Śpiewacy norymberscy
  • 1876 Pierścień Nibelunga
  • 1882 Parsifal


 • G. Bizet
  • 1863 Poławiacze pereł
  • 1875 Carmen


 • J. Offenbach
  • 1881 Opowieści Hoffmanna (opera komiczna)


 • G. Rossini
  • 1816 Cyrulik sewilski (opera komiczna)
  • 1929 Wilhelm Tell


 • G. Verdi
  • 1851 Rigoletto
  • 1853 Traviata
  • 1871 Aida
  • 1887 Otello
  • 1893 Falstaff (opera komiczna) • G. Puccini
  • 1896 Cyganeria
  • 1900 Tosca


 • S. Moniuszko
  • 1858 Halka
  • 1865 Straszny dwór


Opera XX wieku:

 • C. Debussy
  • 1902 Peleas i Melizanda


 • R. Strauss
  • 1905 Salome
  • 1909 Elektra
  • 1911 Kawaler srebrnej róży


 • M. Ravel
  • 1911 Godzina hiszpańska
  • 1925 Dziecko i czary


 • G. Gershwin
  • 1935 Porgy and Bess


 • L. Różycki
  • 1917 Eros i Psyche


 • K. Szymanowski
  • 1926 Król Roger


Operetka:


 • J. Offenbach
  • 1858 Orfeusz w piekle
  • 1864 Piękna Helena
  • 1866 Życie paryskie


 • J. Strauss
  • 1883 Noc w Wenecji
  • 1886 Baron cygański


 • A. Sullivan
  • 1885 Mikado


 • F. Lehár
  • 1905 Wesoła wdówka • J.D. Kern
  • 1928 Statek komediantówBALETEdytuj

Balet – forma muzyczno-sceniczna.Przykłady:


 • P. Czajkowski
  • 1876 Jezioro łabędzie
  • 1888 Śpiąca królewna
  • 1892 Dziadek do orzechów


 • L. Różycki
  • 1921 Pan Twardowski


 • K. Szymanowski
  • 1826 HarnasieFORMY MUZYKI RELIGIJNEJEdytuj

CHORAŁ GREGORIAŃSKIEdytuj

Chorał gregoriański – zbiór melodii jednogłosowej na cały rok kościelny.
MSZA MUZYCZNAEdytuj

Msza muzycznaEdytuj

 • missa brevis (krótka)
 • missa solemnis (uroczysta)
 • requiem (żałobna)


Typowe części:

 • Kyrie
 • Gloria
 • Credo
 • Sanctus
 • Benedictus
 • Agnus Dei


Często pojawiają się też inne części, np.:

 • Introitus
 • Graduale
 • Offertorium
 • Communio


INNEEdytuj

 • motet
 • hymn
 • psalm
 • oratorium
 • pasja
 • kantata