FANDOM


AGOGIKA I DYNAMIKA

TEMPOEdytuj

TEMPA WOLNE

 • largo – szeroko, bardzo powoli
 • larghetto – trochę szybciej niż largo
 • lento – powoli, wolno
 • adagio – wolno, powoli
 • grave – poważnie, ciężko, wolno

TEMPA UMIARKOWANE

 • andante – z wolna, w ruchu spokojnego kroku
 • andantino – trochę żywiej niż andante
 • moderato – umiarkowanie
 • allegretto – dość żywo, trochę wolniej niż allegro

TEMPA SZYBKIE

 • allegro – prędko, ruchliwie, wesoło
 • vivo – żywo
 • vivace – prędko, z ożywieniem
 • veloce – lotnie, żywo, szybko
 • presto – szybko
 • vivacissimo – bardzo żywo
 • prestissimo – bardzo szybko

DODATKOWE OKREŚLENIA Dla dokłdniejszego określenia temp używa się często dodatkowych wyrażeń:

 • maestoso – majestatycznie
 • assai – bardzo
 • molto – bardzo
 • doppio movimento – podwojenie tempa
 • meno – mniej
 • meno mosso – wolniej
 • non tanto – nie zanadto
 • non troppo – nie zanadto
 • più – bardziej
 • quasi – jakby, prawie
 • sepmre – zawsze, stale, ciągle
 • sostenuto – wstrzymując
 • un poco – trochę, nieco
 • ancora – jeszcze

Tempo zasadnicze może w ciągu utworu lub jego części ulegać chwilowej zmianie – przyspieszeniu lub zwolnieniu. OZNACZENIA PRZYSPIESZENIA

 • accelerando (accel.) – przyspieszając
 • affrettando (affret.) – przyspieszając
 • animando – ożywiając
 • avvivando – ożywiając
 • stringendo – zwiększając tempo
 • poco a poco stringendo (affret., animando itp.) – stopniowo przyspieszając
 • sempre più – coraz żywiej
 • stretto – zacieśniając, przyśpieszając oznaczone tempo

OZNACZENIA ZWOLNIENIA

 • allargando – rozszerzając, zwalniając
 • rallentando (rall.) – zwalniając
 • ritardando (ritard.) – opóźniając, zwalniając, powstrzymując
 • slentando – zwalniając

OZNACZENIA POWROTU DO TEMPA

 • tempo primo, tempo I, T. I – tempo pierwsze (pierwotne)
 • a tempo – do tempa, wrócić do poprzedniego tempa
 • l’istesso tempo – to samo tempo
 • come prima, come sopra – w tempie pierwotnym, to samo tempo
 • tempo giusto – właściwe tempo

Określenie rubato (np. tempo rubato) oznacza przedłużenie przez wykonawcę niektórych wartości rytmicznych, a skracanie innych w ten sposób, że w sumie rytm taktu lub frazy jako całość zostaje zachowany. Rubato (wł. rubare ‘kraść’) w muzyce szeroko stosowane jest już w XVIII wieku. W wieku XIX często stosował je w swoich utworach F. Chopin. DYNAMIKA Dynamika (gr. dynamis ‘siła’) muzyczna – zajmuje się określeniem wszelkich zjawisk związanych z natężeniem siły dźwięków i jego zmianami w utworze muzycznym. OKREŚLENIA SIŁY BRZMIENIA DŹWIĘKÓW

 • ppp – pianissimo possible – możliwie najciszej
 • pp – pianissimo – bardzo cicho
 • p – piano – cicho
 • mp – mezzo piano – na wpół (średnio) cicho, prawie cicho
 • mf – mezzo forte – prawie głośno
 • f – forte – głośno
 • ff – fortissimo – bardzo głośno
 • fff – fortissimo possible – możliwie najgłośniej

OZNACZENIA STOPNIOWEGO NARASTANIA LUB ZMNIEJSZANIA SIŁY DŹWIĘKÓW

 • crescendo (cresc.) – wzmacniając
 • decrescendo (decresc.) – osłabiając
 • diminuendo (dim., dimin.) – stopniowo przyciszając
 • forzato, sforzato, sforzando (fz, sfz, sf) – wzmacniając tylko dany dźwięk, przy którym umieszczono oznaczenie
 • forte piano (fp) – mocno i nagle cicho
 • piano forte (pf) – cicho i nagle głośno

BLIŻSZE OKREŚLENIA RUCHU, SIŁY, NASTROJU, CHARAKTERU UTWORU, SPOSOBU WYKONANIA ITP. (OKREŚLENIA WYKONAWCZE)

 • a capriccio – wedle upodobania
 • a due (a 2) – daną partię wykonać mają dwa instrumenty
 • a piacere – dowolnie, wg upodobania
 • abbandonatamente – niedbale, jakby gubiąc rytm
 • abbandono – niedbale, jakby gubiąc rytm
 • accarezzèvole – przymilając się, pieszczotliwie
 • accentato, accentuato – zaznaczając, akcentując
 • ad libitum, a piacere – od upodobania
 • adivato – gniewnie
 • affetuoso – serdecznie, z uczuciem
 • afflitto – ze smutkiem
 • agevole – w sposób niewymuszony
 • aggiamente – wygodnie
 • aggiustamento – dokładnie
 • agilamente – lotnie, lekko
 • agitato, con agitazione – burzliwie, niespokojnie, gwałtownie
 • all’ improvisita – bez przygotowania
 • alla – w stylu, na sposób, w rodzaju
 • allegramente – ochoczo, wesoło, żywo
 • amábile – mile, przyjemnie
 • amarevole – z goryczą
 • amoroso – miłośnie, z uczuciem
 • animato – z ożywieniem
 • animoso – żywo
 • appassionato – namiętnie, z pasją
 • ardente – ogniście, płomiennie
 • arolitamente – śmiało
 • bizarramente – dziwnie
 • brillante – błyskotliwie, efektownie
 • brioso – z ożywieniem
 • bruscamente – szorstko
 • buffo – komicznie
 • burlesco – komicznie, żartobliwie
 • calando – uspokajając, zwalniając, ściszając
 • calcando – napierając (dotyczy siły, tempa)
 • calmato – ze spokojem
 • cantábile – śpiewnie
 • cantando – śpiewając
 • capriccioso – kapryśnie, humorystycznie, żartobliwie
 • carezzando, carezzevole – pieszczotliwie
 • colla parte – z głosem solowym
 • comodo (commodo) – wygodnie
 • con amore – miłośnie, z uczuciem
 • con bravura – błyskotliwie, z brawurą, śmiało
 • con brio – żywo, wesoło
 • con colore – ciepło, z żarem
 • con dolcezza – ze słodyczą
 • con dolore – z bólem
 • con espansione – wylewnie
 • con espressione – z wyrazem
 • con forza – z siłą
 • con fuoco – o ogniem, temperamentem
 • con gravita – ciężko, z powagą
 • con grazie – z wdziękiem, miło
 • con gusto – ze smakiem
 • con impeto – z porywem
 • con ira – z gniewem
 • con malinconia – ze smutkiem
 • con melanconia – smętnie, ze smutkiem
 • con morbidezza – z miękkością
 • con moto – ruchliwie, szybko
 • con passione – namiętnie
 • con spirito – z ożywieniem
 • con tenerezza – tkliwie, delikatnie
 • con tutta la forza, tutta la forza – z całą siłą
 • con vigore – z życiem, z energią
 • con vivacitá – z ożywieniem
 • concitato – burzliwie, pobudliwie
 • deciso – zdecydowanie, stanowczo, z energią
 • delicato – delikatnie
 • díluendo – gasnąc, rozpływając się
 • disinvolto – niewymuszenie
 • distinto – wyraźnie
 • divoto – z oddaniem
 • dolce – słodko, łagodnie
 • dolcissimo – bardzo słodko, łagodnie i cicho
 • dolente – boleśnie, żałośnie
 • eguale – równo
 • elegiaco – żałośnie, smutnie
 • elevato – wzniośle
 • energico – energicznie
 • equabile – równo
 • equabilmente – równomiernie
 • eróico – bohatersko
 • espirando – zamierając
 • espressivo – z wyrazem, uczuciowo
 • estiquendo – gasnąc
 • facile – łatwo
 • feroce – dziko
 • festivo – uroczyście
 • fiero – dumnie
 • fiorito – ozdobnie
 • flebile – żałośnie
 • flessible – gibko, giętko
 • freddo – zimno
 • fresco – świeżo
 • funebre – pogrzebowo
 • fuocoso – ogniście
 • furioso – gwałtownie, dziko
 • generoso – szlachetnie
 • gentile – delikatnie, miło
 • giocoso – wesoło, żartobliwie
 • giusto – właściwie, dokładnie
 • glissando – prześlizgując się
 • graciozo – wdzięcznie, miło, przyjemnie
 • gradevole – przyjemnie
 • grandioso – okazale
 • grave – ciężko, poważnie
 • guerriero – wojowniczo
 • imitando – naśladując
 • impetuoso – burzliwie, gwałtownie
 • incalzanco – goniąc, napierając
 • indeciso – chwiejnie
 • infernale – demonicznie
 • innocente – niewinnie
 • inquieto – niespokojnie
 • insesibile – nieczule
 • irato – gniewnie
 • irresoluto – niezdecydowanie
 • lagrimoso – płaczliwie
 • lamentabile – opłakując
 • lamentoso – lamentując, opłakując
 • languendo – marząco, ze znużeniem
 • languido – omdlewająco
 • largamente – szeroko
 • lesto – zwinnie, żywo
 • lieto – radośnie
 • lusingando – pieszczotliwie, igrając
 • maestoso – majestatycznie, poważnie
 • mancando – ustępując
 • marcato – zaznaczając, wyraźnie akcentując
 • marciale – marszowo
 • martellando, martellato – dobitnie, wystukując
 • marziale – wojowniczo
 • melanconico – melancholijnie
 • mesto – smutnie
 • mezza voce – półgłosem
 • minaccioso – groźnie
 • misterioso – tajemniczo
 • mobile – ruchliwie
 • morbido – miękko
 • morendo – zamierając, słabnąc
 • mormorando – mrucząc
 • mosso – ruchliwie
 • nobile – szlachetnie
 • non troppo – nie zanadto
 • obligato – obowiązkowo
 • ossia – lub, albo
 • ostinato – uporczywie
 • parlando – mówiąc
 • pastorale – sielsko, idyllicznie, na sposób wiejski
 • patético – patetycznie
 • perdendosi – zanikając, coraz ciszej
 • pesante – ciężko
 • piacevole – z upodobaniem
 • piangendo – płaczliwie
 • piena voce – pełnym głosem
 • pietoso – ze współczuciem
 • placido – spokojnie, cicho
 • pomposo – pompatycznie, okazale
 • ponderoso – ważko, ze znaczeniem
 • precipitando – burzliwie, napierając
 • pressante – napierając
 • quieto – spokojnie
 • recitando – opowiadając
 • recitativo (recit.) – partia solowa śpiewana lub grana na sposób mowy, dość swobodna pod względem rytmicznym
 • religioso – religijnie
 • rigoroso – ściśle, dokładnie
 • risoluto – stanowczo, zdecydowanie
 • rubato – chwiejnie (o tempie)
 • rústico – w wiejskim stylu, nastroju, po wiejsku
 • scemando – powściągliwie
 • scherzando – żartobliwie
 • sciolto – swobodnie
 • scorrendo, scorrevole – płynnie, płynąc
 • secco – sucho, oschle
 • segue – tak samo jak poprzednio, naśladując
 • sémplice – z prostotą
 • sensibile – czule
 • senza – bez
 • símile – podobie
 • smorzando – zamierając
 • soffocato – zduszonym głosem
 • solo, soli – solista (sam), soliści
 • sonoro – dźwięcznie
 • sordo, sordamente – głucho, przytłumienie
 • sospirando – wzdychając
 • sostenuto – powstrzymując
 • sotto voce – półgłosem
 • spianato – z prostotą, głądko, równo
 • spirituoso – z ożywieniem
 • strepitoso – hałaśliwie, burzliwie
 • stretto – ścieśniając (o tempie)
 • stringendo – zwiększając napięcie (tempo, dynamika)
 • súbito – nagle
 • tace – milcz
 • tempestoso – burzliwie
 • teneramente – tkliwie, delikatnie
 • tenuto – wytrzymując
 • timoroso – bojaźliwie
 • tranquillo – spokojnie
 • trattenuto – powściągliwie
 • tremolando – drżąco
 • trionfale – tryumfalnie
 • triste, tristamente – smutno
 • tumultuoso – hałaśliwie
 • tutti – wszyscy, cały zespół, przeciwstawienie solo
 • una corda – na jednej strunie, na fortepianie – z naciśnięciem lewego pedału
 • unisono – kilka głosów wykonuje tę samą melodię w tej samej oktawie
 • veloce – lotnie, szybko
 • vibrato – wibrując, drżąco
 • vigoroso – silnie, śmiało
 • violentemento – gwałtownie
 • voce, voci – głos, głosy
 • volante – lotnie
 • zeloso – żarliwie, szczerze