FANDOMRYTM MUZYCZNYEdytuj

DEFINICJA RYTMU MUZYCZNEGOEdytuj

Rytm (gr. rhytmós ‘miarowy przebieg’) jest czynnikiem regulującym następstwo dźwięków w utworze muzycznym w czasie i organizującym je w pewne określone ugrupowania.
WARTOŚCI RYTMICZNE NUT I PAUZEdytuj

Wartości te są wynikiem podziału dwójkowego, który jest podstawą stosunków rytmicznych we współczesnej pisowni muzycznej.Podstawową i największą wartością czasową w dzisiejszej muzyce jest cała nuta.Wszystkim wartościom nut odpowiadają analogiczne wartości pauz.Pauza – znak graficzny oznaczający czas trwania przerwy między dwoma dźwiękami (względnie akordami) w utworze muzycznym.


Pauza generalna (P.G.) – oznaczenie jednoczesnej przerwy dla wszystkich głosów. Czas trwania tej pauzy zależy od dyrygenta.
PRZEDŁUŻANIE WARTOŚCI NUT I PAUZEdytuj

KROPKAEdytuj

Kropka umieszczona z prawej strony nuty przedłuża jej wartość o połowę.Często stosuje się też dwie lub nawet trzy kropki przy nucie. R. Schumann użył aż czterech kropek w Kwartecie smyczkowym op. 41 nr 1 (Adagio).

Druga kropka przedłuża dodatkowo wartość nuty o czwartą część jej pierwotnej wartości, a trzecia kropka – o ósmą część.Analogicznie przedłuża się za pomocą kropek wartość pauz.ŁUK ŁĄCZĄCY (PRZETRZYMUJĄCY)Łuk łączący (przetrzymujący) ma tę właściwość, że łącząc dwie nuty tej samej wysokości przedłuża wartość rytmiczną pierwszej o wartość drugiej.
FERMATAEdytuj

Fermata (wł. fermare) – nie określa ściśle czasu, o jaki należy przedłużyć wartość nuty; pozostawia się to wyczuciu wykonawcy.

Niekiedy kompozytor zaznacza, że ma trwać długo, i umieszcza przy niej słowo lunga lub krótko – corta albo breve.

NIEREGULARNY PODZIAŁ WARTOŚCI RYTMICZNYCHEdytuj

Grupy niemiarowe – grupy nut będące wynikiem podziału nieregularnego.Triola – grupa trzech nut wykonywana w tym samym czasie, co dwie regularne nuty takiej samej wartości, a zaznacza się je ukośnie napisaną cyfrą 3.kwintola

sekstola

septola

nowemola

decymola

undecymola

duodecymola

tercdecymola

kwartdecymola

kwintdecymola

inne grupy nieregulane – złożone z 17-31 nut


Podział wartości trójdzielnej:

duola

kwartola

septola

oktola

nowemola

decymola

undecymola

grupy nieregularne złożone z 13-23 nut
Do połowy XVIII wieku nie używano zestawień współbrzmieniowych trójek z dwójkami.